MAP сензор

Weili Sensor предлага линия от MAP сензор - сензор за абсолютно налягане в колектора.

MAP сензорът предоставя моментална информация за налягането в колектора към електронния блок за управление (ECU) на двигателя.

MAP сензорът отчита количеството налягане или вакуум (наричано още „натоварване на двигателя“) във всмукателния колектор, където външният въздух се разделя в подходящи количества и се разпределя към всеки цилиндър. Това отчитане на налягането се споделя с модула за управление на двигателя, за да се определи колко гориво трябва да се подаде към всеки цилиндър, както и да се определи момента на запалване. Когато дроселът е широко отворен и въздухът се втурва във всмукателния колектор (причинявайки спад в налягането), MAP сензорът сигнализира на компютъра на двигателя да изпрати повече гориво. Когато дроселът се затвори, налягането се повишава и показанията от MAP сензора казват на компютъра да намали количеството гориво, което влиза в двигателя.

 

Характеристика:

1) Температурен диапазон от -40 до +125 °C

2) Диапазон на налягането макс. 100 kPa

3) PBT+30GF инжекция в цялото тяло

4) Калай, запоен чрез автоматизирана работа

5) По-малко от 1 ms време за реакция

MAP