Сензор за NOx

Сензор за NOx - сензор за азотен оксид измерва NOx нагоре и след SCR катализатора, за да контролира дозирането на урея и да диагностицира работата на SCR системата.

Продуктовата гама на Weili за сензори за NOx:

Повече от 100 предмети

 

Характеристика:

С най-новия дизайн с 3 кухини.

Чувствителният елемент е керамичен чип, който се състои от нагревателен кръг, малък проход, водещ към 3 кухини, верига за изпомпване на кислород и верига за разлагане на NOx.

1ул Кухина: Отработените газове под първата кухина през дифузионна бариера

2nd Кухина: NO2, присъстващ в отработените газове, се заменя с NO

3rd Кухина: NO влиза в третата кухина и 2NO→N2 + O2 при M2 електрод

Featured Products-图片-NOx Sensor

 

NOX sensor